Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åter-Fålasjön, OBJ-63:01 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-02 Stoppdatum 2012-03-02
Mängd (ton): 23,10 Kostnad totalt: 26470
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: