Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Återst-Källoppstjärnen, OBJ-57:04 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-29 Stoppdatum 2012-02-29
Mängd (ton): 0,50 Kostnad totalt: 531
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: