Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stavretjärnen, OBJ-28:01 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-02-20 Stoppdatum 2012-02-20
Mängd (ton): 14,80 Kostnad totalt: 14415
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: