Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Torstjärnarna, 141_82 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-11-29 Stoppdatum 2010-12-10
Mängd (ton): 6,18 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: