Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 2, 16_52 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-02-09 Stoppdatum 2004-02-09
Mängd (ton): 39,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: