Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 76, 20_76 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-02-09 Stoppdatum 2004-02-09
Mängd (ton): 0,84 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: