Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 107, 8_107 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-02-18 Stoppdatum 2005-02-18
Mängd (ton): 30,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: