Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckzon 2, 16_52 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-02-24 Stoppdatum 1994-04-07
Mängd (ton): 24,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: