Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 70, 16_70 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-02-12 Stoppdatum 2003-02-12
Mängd (ton): 9,56 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: