Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 76, 20_76 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-01 Stoppdatum 2000-05-01
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: