Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 88, 9_88 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-10-23 Stoppdatum 1995-10-28
Mängd (ton): 5,70 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 0,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: