Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 55, 34_55 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-01-01 Stoppdatum 1999-04-01
Mängd (ton): 14,69 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: