Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 2, 12_2 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-11-16 Stoppdatum 1996-11-16
Mängd (ton): 27,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: