Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058045, 06VAT058045 Budgetår: 1993
Startdatum: 1994-01-22 Stoppdatum 1994-01-22
Mängd (ton): 8,55 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: