Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagelgölarna, 098268 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-21 Stoppdatum 2001-10-21
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 46,9
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: