Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos La Vänneån Vivljunga, 5002 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-01-01 Stoppdatum 2000-12-31
Mängd (ton): 295,00 Kostnad totalt: 99720
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: