Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos La Vänneån Vivljunga, 5002 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-01-01 Stoppdatum 2001-12-31
Mängd (ton): 317,00 Kostnad totalt: 125488
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: