Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos La Vänneån Vivljunga, 5002 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-01-01 Stoppdatum 1999-12-31
Mängd (ton): 413,00 Kostnad totalt: 141700
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: