Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rojärvi, K423 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-30 Stoppdatum 2012-09-30
Mängd (ton): 25,09 Kostnad totalt: 30057
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: