Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, K221 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-28 Stoppdatum 2012-09-28
Mängd (ton): 9,10 Kostnad totalt: 10903
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 52,2
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: