Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Brudgölen, at001 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-26 Stoppdatum 2012-03-26
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4550
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: