Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Viggasjön, ly012 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-25 Stoppdatum 2012-03-25
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 15381
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: