Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-21 Stoppdatum 2012-03-21
Mängd (ton): 11,60 Kostnad totalt: 16576
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: