Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fabbesjön, ly041 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-03-28 Stoppdatum 2012-03-28
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 24682
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: