Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLENSJÖN, 656168153584 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-25 Stoppdatum 2012-09-25
Mängd (ton): 13,20 Kostnad totalt: 18194
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: