Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 098162 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-03-29 Stoppdatum 2000-03-29
Mängd (ton): 8,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: