Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Toren, 663076-152542 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-02 Stoppdatum 2012-10-02
Mängd (ton): 1,08 Kostnad totalt: 2533
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: