Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 17VTM37 405a 145 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-12 Stoppdatum 2012-09-12
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 5138
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: