Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Havsvallen, 17VTM37 528 10 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-02 Stoppdatum 2012-09-02
Mängd (ton): 9,88 Kostnad totalt: 10066
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: