Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Korrahålet, 17VTM83 515 3 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-20 Stoppdatum 2012-08-20
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 3041
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: