Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖVATTNET, 661913 128601 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-06-15 Stoppdatum 2012-06-15
Mängd (ton): 39,68 Kostnad totalt: 33767
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: