Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 662479 132883 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-08 Stoppdatum 2012-08-08
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: