Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMALSJÖN, STORA, 665615 140458 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-25 Stoppdatum 2012-09-25
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 9162
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: