Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KISJÖN, 667192 139461 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-21 Stoppdatum 2012-09-21
Mängd (ton): 30,45 Kostnad totalt: 30639
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: