Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYSJÖN, 672164 136271 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-21 Stoppdatum 2012-10-21
Mängd (ton): 24,30 Kostnad totalt: 23474
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: