Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRTJÄRNEN, 674193 134945 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-20 Stoppdatum 2012-10-20
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 939
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: