Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄLBERGSÅN, 6735580-1368080-dos Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-12-04 Stoppdatum 2012-12-31
Mängd (ton): 39,49 Kostnad totalt: 19786
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Doserare
Kommentar: