Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÄSTBÄCKEN, 6769410-1351240-Våt Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-10 Stoppdatum 2012-07-10
Mängd (ton): 75,70 Kostnad totalt: 70335
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: