Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N VÅLTJÄRNEN, 6711420-1391180-Våt Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-14 Stoppdatum 2012-07-14
Mängd (ton): 7,93 Kostnad totalt: 7368
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 0,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: