Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST HARRSJÖN, 6836920-1331700-Sjö Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-30 Stoppdatum 2012-09-30
Mängd (ton): 27,16 Kostnad totalt: 113366
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 0,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: