Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB019, 1649 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-11 Stoppdatum 2012-08-11
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1587
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: