Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-13 Stoppdatum 2012-09-13
Mängd (ton): 6,05 Kostnad totalt: 4126
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: