Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY007, 3165 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-19 Stoppdatum 2012-08-19
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2928
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: