Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB007, 1887 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-21 Stoppdatum 2012-09-21
Mängd (ton): 6,89 Kostnad totalt: 10890
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: