Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-10-05 Stoppdatum 2012-10-05
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 13172
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: