Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS005, 2086 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-17 Stoppdatum 2012-09-17
Mängd (ton): 5,97 Kostnad totalt: 6064
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: