Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN037, 2307 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-29 Stoppdatum 2012-09-29
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4759
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: