Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN070, 3230 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-09-30 Stoppdatum 2012-09-30
Mängd (ton): 15,06 Kostnad totalt: 23486
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: