Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU103, 2600 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-08-02 Stoppdatum 2012-08-02
Mängd (ton): 7,91 Kostnad totalt: 11305
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: