Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN018, 2664 Budgetår: 2012
Startdatum: 2012-07-31 Stoppdatum 2012-07-31
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 2953
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: